Социалната уязвимост като обект на изследване. Обучение на обучаващи в социологията

Untitled При голям интерес се проведе заключителният уъркшоп проект „Социалната уязвимост като обект на изследване. Обучение на обучаващи в социологията: към едно по-ефикасно интегриране на образователни и изследователски практики“, финансиран от НПД към ПУ „П. Хилендарски“ по програма „Млади учени, докторанти и студенти“ към конкурсна сесия 2019 – 2020 г.

Събитието се проведе онлайн под формата на блиц-научна сесия на тема:

Социалната уязвимост като социоаналитичен проблем: между теорията на практиката и практиката на теорията

Участниците имаха по 20 минути, за да представят, но и защитят с научни аргументи постигнатите резултати от теренна и теоретична работа през последната година на 23 януари(събота).

А на втория ден от събитието 24 януари (неделя) 2021 г. се проведе и кръгла маса на тема „‘Голямото страдание’ и ‘малките’ страдания: разрушаване на фоновите очаквания в научното поле (‘жертви’ и уроци)“, на която бяха обсъдени методите за провеждане на теренни изследвания както и проблеми и тяхното решение възникнали в работата на уникалната колаборация между студенти, докторанти и преподаватели от Катедра Социология и науки за човека към ФИФ на ПУ.

 

В рамките на уъркшопа докторантите и студентите представиха резултатите от своите изследвания на социалната уязвимост в 5 тематични области („излишните за обществото“, стигматизирани в условията на късномодерното общество на потреблението - роми и/или други социално изключени; децата, лишени от родителска грижа; жертвите, претърпели домашно насилие; (не)реализираните млади хора, завършили висше образование; социализация в старостта).

Беше презентирана дейността на Клуба на социалния учен, учреден като част от дейностите по проекта и имащ и превърнал се в своеобразна „лаборатория“ по експериментална хуманитаристика, в която бъдещите социолози и социални учени да могат да обменят опит и да диалогизират помежду си. В рамките на сесията беше взето решение Клубът на социалния учен да продължи своята дейност и след края на проекта, както и да бъде преименуван на Клуб на социалния учен "Полилог".

Всичко за КЛУБА НА СОЦИАЛНИЯ УЧЕН "ПОЛИЛОГ" може да следите тук!