Есенна научна сесия по проект "Социалната уязвимост като обект на изследване"

Screenshot 2021-01-24 1106541 2 При изключителен успех в рамките на пет дни се проведе есенната научна сесия по проект „Социалната уязвимост като обект на изследване. Обучение на обучаващи в социологията: към едно по-ефикасно интегриране на образователни и изследователски практики“. Форумът се състоя в рамките на пет дни от 23 – 28 септември 2020 г. Участва активно със свои лекционни и практически панели целият екип по проекта: доц. д-р Стойка Пенкова, ас. д-р Милена Ташева, д-р Димитър Панчев, докт. Женя Иванова, докт. Диана Апостолова, докт. Мишо Гръблев, докт. Пламен Кольовски, докт. Милена Кадиева, гл. ас. д-р Нина Николова.
Ето и ежедневната програма от форума, разпределена в тематични клъстъри:

Тема: Неравенства и социална уязвимост

 

1. Критически изследвания на новите неравенства: всекидневното „вършене“ на социални различавания:

(лекции и дебат със студентите) – доц. д-р Стойка Пенкова

2. Защо сексисткият език „работи“: проблемът за метода или как конструкциите на полово базираната социална уязвимост „правят неща“

(лекция и дебат със студентите) – доц. д-р Стойка Пенкова

Тема: Социалната уязвимост като практикологически проблем - Лишеност и социална уязвимост

(лекция и дебат със студентите) – ас. д-р Милена Ташева

Тема: Полово базираната социална уязвимост като обект на изследване: емпирични казуси І

Невидимите жертви на трафика на хора: Етнос, джендър и социална уязвимост

(лекция и дебат със студентите)

Полово базираната социална уязвимост като обект на изследване: емпирични казуси ІІ

Мишо Гръблев

Тема: Полово базирани стереотипи, джендър базирани стереотипи, или социален пол. Кое е вярното?

Милена Кадиева

Феноменът на сексизма! Европейски и национални измерения на проблема.

1.            Сексизъм в международен и национален контекст

2.            Законодателство, политики и практики за борба със и преодоляве на сексизма

Тема: Полово базираната социална уязвимост като обект на изследване: емпирични казуси ІІІ

Институционализацията на децата в риск в България – полово базирана социална уязвимост и детски права. Женското тяло и сетивата на близостта.