Студенти-прависти от ПУ предлагат решения за усъвършенстване на законодателството

 

suna2020СЮНА- поле за допълнително развитие на бъдещи юристи

 Юридическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” за 7-ми път организира и проведе Студентска юридическа научна академия (СЮНА). Бъдещите юристи представиха свои научни разработки по избрани теми от различни области на правото, оценявани от професионално научно жури от утвърдени специалисти в правната теория и практика: доц. д-р Люба Панайотова, която е ръководител на Катедра „Гражданскоправни науки”, проф. д-р Григор Григоров, гл.ас. д-р  Антония Илиева и миналогодишният победител  в СЮНА -  Моника Дженаварова, която е петокурсничка в ЮФ.

 

     Събирайки в неформална обстановка преподаватели, студенти и практикуващи юристи, с времето СЮНА се утвърди като семинар за свободен обмен на идеи, насочен към провеждането на открит дебат по актуални за времето си въпроси от различни области на правната наука.

     Първото място спечели разработката „Международноправна защита на културното наследство и интелектуалната собственост на коренните и племенните народи” с автори Тодор Рогошев и Франческо Ночев- бъдещи юристи с определено подчертан интерес в международното право. Близо 4 месеца са изследвали проблематиката и международните договори, уреждащи въпросите за защита на интелектуалната собственост на племенните народи, като един от тях е бил народът на Самоа-уточни Франческо Ночев, след като получи призовото място. На второ място бе класиран докладът на Антоний Гатов „Характеристика на 72-часовото прокурорско задържане по НПК. Съответствие с ЕКЗПЧОС”. На трето място пък остана труда на Габриела Райнова „Частичното  цедиране на вземане-възможност за неправомерно облагодетелстване?”. Награда на председателя на журито получиха третокурсничките Станислава  Михайлова и Деница Петрова. Темата на доклада им в съавторство бе „Защита на свидетелите в наказателния процес”.

     Шампионите на СЮНА 2020 освен с грамоти, бяха удостоени и с книги на юридическа тематика от издателствата „Сиела” и „Сиби”, като от „Сиела” предоставиха и едногодишен безплатен абонамент за правно-информационната система „Сиела“.

     Останалите участници Стоян Атанасов, Синем Алимолла, Надежда Янкова, Гергана Павлова,  Симона Сивкина, Владимир Урилски, Васил Илиев и Симеон Попчев бяха поощрени с персонални удостоверения и книги на правна тематика.


     „СЮНА е една традиция, която всяка година се изпълва с ново, модерно юридическо съдържание, представено от нашите студенти. Радващо е, че тази година много студенти от 1-ви курс се престрашиха и амбицирано представиха разработки  на Студентската юридическа научна академия. Вярвам, че и занапред тенденцията ще продължи, защото съм убеден, че това е един път, който води до още по-добре подготвени юристи, каквито са нужни в обществото ни”-  това заяви доц. д-р Христо Паунов, който е главен организатор на СЮНА.

     За изминалите години  Студентската академия, която се превърна в своеобразен научно-практически форум, е предоставила поле за изява на десетки студенти. Значителна част от тях вече са израснали юристи. Студентската юридическа научна академия обогатява традиционната образователна практика в Юридическия факултет на ПУ като предоставя възможност на студентите да влязат в нетипичната за тях роля на лектори, чиято аудитория се състои от преподаватели и общественици с широк поглед върху теорията и практиката.

 

Иван Кърчев