Язовирът край Дуванлии със свободен обем, без опасност от наводнения

Няма опасност за наводнение на населени места и земеделски земи в Калояновската община. Дъждовете наистина пълнят язовирите и водата в някои от тях се излива през преливниците, но това е нормално за метеорологичната обстанавка, заяви кметът на община Калояново Александър Абрашев.

 


Язовирът край Дуванлий е собственост на „Напоителни системи” АД , той има свободен обем . До напълването му има стълб от 70 см, което означава, че няма да прелее.

Останалите микроязовири, включително и тези в Средна гора край Отец Паисиево са общински.

Водоемите са под наблюдение, днес няма тревожни сигнали, свързани с тяхното състояние, заяви Александър Абрашев пред колегите от "Марица.бг".