Заседание на Общински съвет Садово

kmet sadovoИнформация за изпълнението на бюджета на Община Садово за 2020 година и  изпълнението на актовете на Общински съвет-Садово през първото полугодие на 2021 година ще представи кметът Димитър Здравков на  предстоящото на 04.08.2021г заседание на Общинския съвет.

В предварителния дневен ред на  сесията  е заложен и отчет за дейността на Общинския съвет за първото полугодие на 2021 година. Общинските съветници трябва да приемат и решения относно включване на училища и детски градини в Списъка на средищните училища и детски градини на МОН за учебната 2021/2022 година и  стартиране на процедура за утвърждаване на паралелки в I клас и II клас със 7 ученици в ОУ в с. Чешнегирово.

По предложение на кмета на общината ще бъдат разгледани и промени в „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на територията на община Садово за 2021 година“