11 милиона за пътя Брезово-Раковски

Приключи рехабилитацията и реконструкцията на 17 километра от второкласния път Брезово – Раковски, съобщават от Агенция пътна инфраструктура.

Ремонтът възлиза на близо 11 млн. лв. Проектът е по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-13 г., която се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

С основния ремонт на отсечката се повишава безопасността и удобството на пътуващите и достъпността на жителите от общините Брезово, Раковски и Марица до областния център Пловдив и автомагистрала „Тракия“, подчерта на пресконференция в Пловдив инж. инж. Ангел Ангелов, началник на отдел в Агенция „Пътна инфраструктура“.

В лот 38 са включени два участъка от път II-56 Брезово – Раковски - от км 71+600 до км 83+511 и от км 85+060 до км 90+327. На обекта са положени основни, изравнителни и износващи асфалтови пластове. Възстановени са банкетите и откосите. Подобрено е отводняването на пътната настилка. Изцяло подменени са съществуващите стоманени предпазни огради. Обновена е хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация.

Изпълнител на строително-монтажните дейности е „Пътища Пловдив“ АД. Строителният надзор е осъществен от „Пътконсулт 2000” ЕООД. Договорът за строителство е на стойност 10 830 387 лв. с ДДС, а за строителния надзор – 384 148 лв. с ДДС.