Община Брезово търси пари за ремонт на стадиони

И през следващият програмен период община Брезово ще търси пари за ремонт и облагородяване на стадиона в село Стрелци. Това съобщи кметът Радньо Манолов, който допълни, че подобрения ще има и за стадиона в град Брезово, стига да се намери финансираща организация или отворена процедура по някоя от европейските или българските програми.

За стадиона на ФК „Урожай”, както се казва местният тим от Стрелци има подготвен проект, с който е било кандидатствано пред ПУДООС, но по една или друга причина не е бил одобрен. Сега общинската власт ще търси други варианти за реализирането на идеята, която се чака с нетърпение, освен от всички спортни фенове, но най-вече от момчетата-футболисти.

В момента района на стадиона е запуснат- няма ограда , пейките са полуразрушени – нуждае се от основно почистване от строителни отпадъци, имам храсти и само залесили се дървета, за които е нужно фитосанитарно изрязване. Инициативата за изработването на проекта „Обичам природата и аз участвам” идва основно от младежите, които тренират на стадиона, родителите на децата и други по-възрастни граждани на населеното място. Готовност за участие с доброволен труд изразяват, както самите те, така и голяма част от възрастното население, едноличните търговци и земеделски производители, работещи на територията на селото. С реализиране на проекта ще се създадат по-добри условия за игра и спорт на децата и младежите, ще се повиши тяхната екологична култура и самосъзнание . При почистването и залесяването на терени, оформянето на алея, ще формира позитивна нагласа към природата и желание за опазване на околната среда. Ще бъде почистено: • УПИ ХV-спортен терен ,имот пл.№167 в кв.30 по ЗРП на с. СТРЕЛЦИ 8,90 дка. замърсени площи от хартиени отпадъци , пластмасови • УПИ І-зеленина в кв.30 по ЗРП на с. СТРЕЛЦИ 3,50 дка. Замърсени площи от хартиени, пластмасови и стъклени отпадъци. • Фитосанитарно почистване на дървета и храсти в границите на имота и по поречието на коритото на реката около него 12,60 дка. Ще бъдат залесени с доброволен труд дарени фиданки на обща стойност 150 лв., също така ще бъде затревен на места терена на спортният комплекс 100 кв.м.: Ще бъдат закупени, монтирани и ремонтирани : • Ограда от колове и поцинкована мрежа 370 л.м. • Монтирани дървени пейки 200 л.м. • 3 бр. Метални врати и мрежа за футболните врати. Ще бъдат събрани и извозени отпадъци: • 0,5 тон Строителни отпадъци които ще се транспортират до негативни форми на релефа в близост, и 3 контейнера др. общи отпадъци