Търси се фирма, която да довърши надлеза между Черничево и Хисаря... кога ли ще стане това?

Агенция „Пътна инфраструктура" стартира обществена поръчка за проектиране и доизграждане на надлез и пътна варианта между Калояново – Хисаря.Предвижда се проектът да бъде изпълнен изцяло със средства от републиканския бюджет по програма „Ново строителство". Индикативната стойност е 3,2 млн. лв. без ДДС.

С изграждането на надлеза над жп линията Пловдив – Карлово ще се премахне съществуващият жп прелез на третокласния път в участъка между Хисаря и с. Черничево.Реконструкцията и изграждането на съоръжението стартира през 1988-1990 г. Изградени са насипи зад устоите на надлеза и част от трошенокаменната основа на пътната конструкция.

През 1990 г. строителството на обекта спира поради липсата на средства. През 2000 г. работата е подновена, но поради промени в нормативната уредба за проектиране на съоръжения е възложено изготвянето на нов технически проект за надлеза с пътна варианта в участъка от км 15+600 до км 17+192 и парцеларен план за отчуждаване на имоти. През 2005 г. работата на обекта отново е преустановена поради липсата на средства.

Бъдещият изпълнител на обществената поръчка ще трябва да извърши необходимите проучвателни работи, обследване и изпитване на съществуващия строеж и да изготви технически проект за цялостно доизграждане на обекта. Ремонтно-възстановителните и довършителните работи ще бъдат изпълнени по съществуващата стоманобетонова конструкция на жп надлеза.

Срокът за изпълнение на поръчката е 360 дни. Кандидатите могат да подават оферти до 17 часа на 14 декември т. г.Критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта.

Николина Божилова