Кметът на Кричим: За шума си има закон и кой да го прилага

kmet KrichimУважаеми съграждани, във връзка с продължаващото недоволство, предимно в социалните мрежи, относно шумните тържества провеждани на открито от отделни наши съграждани, представители на отделни малцинствени групи, искам да споделя следното:

 

- Редно би било, гражданите да се запознаят със Закона за защита от шума в околната среда, в сила от 01.01.2006 г. и с последните му изменения допълнени в Държавен вестник бр.52 от 02.07.2019 г. и бр. 60 от 30.07.2019 г. В него ясно са разписани нормите на шум, кой извършва контрола по прилагането му, кой налага санкциите и всичко друго произтичащо от самия закон.- Не съм съгласен чрез социалните мрежи да се правят опити за вменяване на задължения на кмета на общината и неговата администрация за прилагане на несъществуващи законови и подзаконови нормативни актове, спрямо лица от други етнически групи във връзка с извършвани от тях административни нарушения, съгласно Закона за защита от шума.

- В нашия град живеем в едно мултиетническо общество, в което не може да се води безкомпромисна битка с цената на всичко и по всяко време, за да се харесам на критиците си, на които им се иска в някои ситуации да играят ролята на "Полиция", която да действа без да се съобразява със законите - писани и не писани, и разбира се, да не отговаря за действията си пред никого и за нищо... разбира се ако може!

- Кметът и общинската администрация нямат правомощия да разследват физически и/ или юридическите лица относно техните доходи и финансовите им възможности за реализирането на такива “пищни, шумни, веселби и мероприятия”.

- Държа да отбележа, че органите на МВР, респективно служителите на РУП на МВР - Стамболйиски, реагират своевременно, адекватно и професионално, на подадените по съответния ред сигнали за нарушения на Закона за защита от шума.И накрая да завърша, че равенството на правата не е в това, че всички ще се възползват от тях, а в това, че са предоставени на всички.

Атанас Калчев, кмет на община Кричим