Раковски с канализация, но без улици

След община Кричим, и Раковски се сдоби с канализация и пречиствателна станция за отпадни води. И на двете места новите еко съоръжения бяха открити от министър-председателя Бойко Борисов, ресорният министър Ивелина Василева, нейният заместник, който е и раковчанин Павел Гуджеров и още куп управленци. Церемонията по прерязване на лентата бе предшествана от водосвет от свещениците в Раковски, а след това съоръжението бе показано на всички, които желаеха да го разгледат.

След двегодишни ремонтни дейности гр.Раковски вече разполага с изградени и въведени в експлоатация 62,565 км второстепенна канализационна мрежа и 64,194 км рехабилитирана второстепенна водоснабдителна мрежа. Изградени  са 9,115 км нови главни канализационни колектори. Близо 10,300 км са рехабилитираните главни водопроводни клонове. Изградена и въведена в експлоатация е пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ). Пречиствателната станция е проектирана и изградена за третиране на отпадъчните води на града. Производителността й е за 20 000 екв.жители и е напълно автоматизирана, с облекчена експлоатация, отговаряща на всички европейски изисквания. Изградената пречиствателна станция включва механично и биологично пречистване на водата и аеробна стабилизация на утайките.

След екоподобренията в Раковски, жителите на града се оплакват, че е време да се мисли и за улиците. Разбираемо те са в окаяно и окаляно състояние, след полагането на водопровода, който премахва септичните ями. Само, че няма как да се търпи постоянното счупване на леките коли, жалват се хората, които живеят в по-крайните улици, а на същото мнение са и жителите от централната част на Секирово. В най-кратки срокове очакваме да се ремонтират и улиците, достатъчно търпяхме, ако не се оправят улиците, все едно нищо не е направено, категорични са местните жители.

Ивайла Зоина