Дълго поле с ремонтирано училище

Община Калояново приключи работа по за саниране сградата на ОУ "Христо Ботев" в с. Дълго поле по одобрен проект от 2012 г. за прилагане на мерки за енергийна ефективност с Национален Доверителен Екофонд.

Общия размер на проекта е 80 000 лв., като само 15% от сумата е за сметка на общинския бюджет.

Подменена е дограмата, сградата е топлоизолирана, плюс вътрешно и външно боядисване, изградена е на мълниезащитна инсталация.Строително-монтажните дейности са извършени от „Валдор-60“ ООД гр.Пловдив.Строителния надзор е осъществен от „План Инвест“ ЕООД гр. Пловдив.


В ОУ "Христо Ботев" се обучават около 150 деца от с. Дълго поле.

Местните хора се надяват добре оформената фасада да се запази чиста през лятната ваканция. За това те умоляват както своите младежи, така и тези от други населени места да не драскат със спрейове по стените. Наред с това ръководството на учебното заведение се надява и дворът да бъде запасен чист и да не се разбиват съоръженията.