Нов път и нов спортен комплекс край Житница

Община Калояново даде дългоочаквания старт на „Рехабилитация на път PDV 1057 Калояново – Житница - Старо Железаре от км. 0+000 до км. 6+540 и подмяна на съществуващата водопроводна мрежа".Обекта се финансира от Държавен фонд "Земеделие" по Програмата за развитие на селските райони - мярка 321, във връзка със спечелен от Община Калояново проект в края на 2012 г.

Изпълнител на строително-монтажните работи е „Пътинжинеринг" ЕООД - Пловдив на стойност 4 416 864 лв. с ДДС; Строителен надзор на стойност 16 740 лв. с ДДС се упражнява от „ГИД-Г Консулт" ЕООД – София; Управление, отчитане и консултантски услуги се изпълняват от „Фин-Спред" ООД - София за 32 399 лв. с ДДС; Авторския надзор по проекта е възложен на „Програминжинеринг" ЕООД - Пловдив на стойност 6 000 лв. с ДДС.

Предвижда се изграждане на нова основа на определени участъци от трасето, подмяна на съществуващия водопровод в регулацията на с. Житница в сервитута на пътя, цялостно изграждане на нови тротоарни настилки, както и нова асвалтова настилка на целия 6.54 км.-ов участък.

Максималният срок за приключване на строителството е 180 дни.

Освен това, край Житница стартира нова частна инвестиция. Тя ще бъде допълнение към сега действащата конна база "Тракиец".Ново хотелско крило, открит басейн, парк с атракциони за деца, мултифункционално игрище ще отворят врати догодина. С тези иновации комплекса се превръща в едно от най- големите частни спортни съоръжения в страната.

Отново всичко изградено ще бъде в духа на фирмената политика : професионално, красиво и с умисъл за клиента, обещават от Ръководството на фирмата - инвеститор!

Любопитен факт е, че базата е открита в началото на 2012 г. и за две години успява да стане любима дестинация както на професионалистите в конния спорт, така и сред туристите - любители на ездата.